Jedním ze způsobů žárového stříkání je metalizace elektrickým obloukem. Jedná se o technologický postup, při kterém jsou dva kovové nebo nekovové dráty (obvykle zinek, hliník nebo jejich slitina) v pistoli taveny acetylénovým plamenem a následně nanášeny na otryskaný, tj. nenatavený ocelový povrch, kde tvoří souvislou metalizační vrstvu. Ta zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku k povrchu oceli.